מדיניות הפרטיות שלנו

איסוף מידע אודות משתמשים באתר

איננו אוספים מידע מזהה אודות המשתמשים באתר שלנו על ידי שימוש ברוגלות ואיננו שותלים רוגלות במחשבי המשתמשים. המידע היחיד אודותיכם הנשמר בידינו הוא מידע שמסרתם ו/או תמסרו לנו מיוזמתכם וכן מידע אודות פעולות שביצעתם באתר.

העברת פרטים אישיים לצד ג'

לעולם לא נעביר מידע מזהה אודותיכם לצד ג' אלא אם נחויב לעשות כן על פי דין, למעט היוצאים מהכלל הבאים:

אבטחת מידע

אנו נוקטים באמצעים לאבטחת המידע באתר שלנו אך לא נוכל לשאת באחריות לנזק שיגרם למשתמשים באתר במקרה של פריצה למאגרי המידע שלנו.

כרטיסי אשראי

לשם ביצוע רכישות באתר אנו אוספים מהמשתמשים פרטים אודות כרטיסי האשראי שלהם. מספרים מלאים של כרטיסי אשראי נמחקים ממאגרי המידע שלנו לאחר ביצוע ההזמנה, פרט למספר ספרות לצורך זיהוי.

שימוש בעוגיות

אנו עושים שימוש בעוגיות השומרות מידע על פעולות שהתבצעו בזמן הגלישה באתר, וזאת כדי לשמור על רציפות חוויית הגלישה באתר. העוגיות נשמרות במחשבך ואין להן העתקים אצלנו. תוכל/י לנקות את העוגיות בכל עת וכל מידע שנשמר בהן ימחק.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם בלי הודעה מוקדמת. תמיד ניתן יהיה לצפות בגרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות שלנו באתר העולם.

מנהל האתר

האתר מנוהל על ידי שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע"מ.
חזרה לעמוד הקודם